WTC in Leeuwarden moet grond nieuw stadion van Cambuur leveren aan Stadionontwikkeling Cambuur (SOC)

Het WTC in Leeuwarden moet de grond, die bestemd is voor nieuwbouw van vrijetijdsvoorzieningen bij het nieuwe Cambuurstadion, overdragen aan de Stadionontwikkeling Cambuur (SOC). Dat heeft de voorzieningenrechter woensdag bepaald in het kort geding dat was aangespannen door het WTC.

Het nieuwe Cambuurstadion. Impressie: Widdershoven Architecten

Het nieuwe Cambuurstadion. Impressie: Widdershoven Architecten

Een belangrijke voorwaarde voor de levering van het gebied door het WTC aan de SOC was dat het stadion voor september 2022 klaar zou zijn. Die termijn zal niet worden gehaald en daarom wil het WTC de grond niet langer leveren. De SOC wil de grond echter nog steeds en dreigde daarom met een boete van tienduizend euro per dag als het WTC niet meewerkt. Hierop stapte het WTC naar de rechter, die nu de SOC in het gelijk heeft gesteld.

De rechter vindt dat de SOC nog steeds belang heeft bij de levering van het gebied door het WTC. De SOC heeft inmiddels de projectontwikkeling overgedragen aan Van Wijnen en heeft daarmee ook de grond doorverkocht aan de laatste.

Het WTC hoeft geen boetes te betalen aan de SOC. Beide partijen moeten opnieuw overeenstemming bereiken over de leveringsakte.

Voetbaldeel eerder klaar

De rechter acht het verder inderdaad niet waarschijnlijk dat de bouw van alle delen van het stadion voor de termijn van september 2022 klaar zijn. Zo is de vergunning voor de bouw van het stadion nog niet aangevraagd en is het ook niet uitgesloten dat belanghebbenden het besluit van de gemeente Leeuwarden over deze vergunning zullen aanvechten. Bovendien is er ook nog niet voldaan aan de voorwaarden voor de lening van veertienduizend miljoen euro vanuit de gemeente.

Toch kan volgens de rechter niet worden beweerd dat de termijn van september helemaal niet zal worden gehaald. Van Wijnen zou er namelijk naar streven om het voetbaldeel van het stadion wel voor deze termijn af te hebben: er zou vanaf volgend jaar september dus wel al gevoetbald kunnen worden. Het niet halen van de opleveringstermijn heeft dan alleen betrekking op de commerciële delen van het gebied.