De gemeente Waadhoeke heeft de inwerkperiode achter de rug, de verschillende politieke partijen kijken nu achterom én vooruit | Kiezen in Waadhoeke

De inwoners van Spannum, Zwarte Haan, Sexbierum en Marsum, om een paar dorpen te noemen, gaan dit jaar voor het eerst als Waadhoekers naar de stembus. Wat valt er voor hen te kiezen?

Ried is een van de 41 officiële kernen van Waadhoeke.

Ried is een van de 41 officiële kernen van Waadhoeke. Foto: Marchje Andringa

De gemeente Waadhoeke ontstond op 1 januari 2018, na samenvoeging van Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen in Littenseradiel. De gemeente heeft 41 officiële kernen, met Franeker als hoofdplaats. Er wonen ruim 46.000 mensen in Waadhoeke, verdeeld over circa 20.400 huishoudens.

Nieuws

menu