Dit artikel is vandaag gratis

Waadhoeke heeft nog te weinig zicht op aantallen arbeidsmigranten

Kassen bij Oosterbierum. Foto: Niels de Vries

Waadhoeke heeft nog onvoldoende zicht op het aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente woont en werkt. De registratie kan beter. Dat is een van de conclusies in het evaluatierapport van onderzoeksbureau KAW, dat is opgesteld in opdracht van de gemeente.

In Waadhoeke verblijven naar schatting 1500 tot 2200 seizoenarbeiders. Als gevolg van registratieproblematiek ontbreekt een actueel beeld van de omvang en de samenstelling van de groep, schrijft KAW. Wel is duidelijk dat 70 procent van de arbeiders maar voor korte tijd in de kassen werkt. Zij hebben daarom weinig behoefte om deel te gaan nemen aan het gemeenschapsleven. Waadhoeke zou om die reden moeten onderzoeken of de arbeidsmigranten kunnen worden gehuisvest op de erven van de werkgevers. Nu is het beleid erop gericht om de migranten te huisvesten in woningen in dorpen en in leegstaande panden.

Op de erven van de werkgevers zou gemakkelijker kunnen worden afgeweken van de maximale norm van vijftig personen in een wooncomplex, de norm die nu geldt binnen de bebouwde kom.

Nieuws

menu