Waadhoeke onderzoekt vijf kunstgrasvelden

De gemeente Waadhoeke heeft opdracht gegeven voor aanvullend onderzoek bij vijf kunstgrasvelden in de gemeente. Het onderzoek volgt op een veldcontrole door de Friese milieudienst FUMO. De FUMO constateerde dat de velden niet voldoen aan de milieuregels.

Het kunstgrasveld in Menaam, een van de velden waar Waadhoeke onderzoek laat doen.

Het kunstgrasveld in Menaam, een van de velden waar Waadhoeke onderzoek laat doen. Foto: Marchje Andringa

Waadhoeke schakelde de FUMO in nadat de landelijke Stichting InStrepitus, gevestigd in Leeuwarden, een handhavingsverzoek had ingediend. Volgens de stichting komt de gemeente, als beheerder van de sportvelden, haar zorgplicht voor het kunstgras niet na. Ook andere Friese gemeenten blijven volgens de stichting in gebreke.

In Waadhoeke gaat het om kunstgrasvelden in Franeker, Menaam, Minnertsga, Sint Annaparochie en Dronryp. Op die velden liggen rubbergranulaatkorrels. Bij drie van de vijf velden lagen ook langs het veld korrels. Die kunnen in de bodem en het grondwater schadelijke stoffen achterlaten, zoals zink en kobalt. ‘Dit is de reden voor het uitvoeren van een bodemonderzoek’, meldde het college van B en W onlangs aan de gemeenteraad. Het onderzoek moet uitwijzen of inderdaad sprake is van verontreiniging.

Deinum en Oudebildtzijl

Voor de kunstgrasvelden in Deinum en Oudebildtzijl is geen extra bodemonderzoek nodig, stelt het college. De gemeente neemt hier wel een aantal maatregelen om verspreiding van rubberkorrels tegen te gaan, zoals het neerleggen van schoonloopmatten en het plaatsen van opstaande randen (kantplanken) rond de velden. Ook bij de velden waar wel aanvullend bodemonderzoek nodig is, moeten dergelijke maatregelen worden genomen, aldus de gemeente.

Bij een aantal velden is onduidelijk welk materiaal precies is gebruikt bij de aanleg. Ook dat moet nader worden onderzocht, meldt het college. Het gebruikte rubbergranulaat moet volgens de voorschriften van het RIVM aantoonbaar afkomstig zijn van gemalen autobanden van personenwagens, bestelauto’s of bedrijfswagens. Dit is niet bij elk veld helder in beeld, aldus B en W.

Het rubber kan in de bodem en het grondwater schadelijke stoffen achterlaten

Zodra de uitkomsten van de diverse onderzoeken bekend zijn, wordt de gemeenteraad ingelicht. Het college komt met een voorstel over de te treffen maatregelen en de kosten daarvan.

Niet alleen Waadhoeke is op de vingers getikt vanwege het verzuimen van de zorgplicht voor de kunstgrasvelden. Stichting InStrepitus constateerde ook nalatigheid bij andere gemeenten, waaronder Ty-tsjerksteradiel, Achtkarspelen en Heerenveen. Tytsjerksteradiel is inmiddels bezig met een plan van aanpak voor de kunstgrasvelden van FC Burgum, VV Hardegarijp en VC Trynwâlden. Dat plan moet garanderen dat de bodem rond de velden niet met korrels vervuild raakt.

Skoatterwâld

De gemeente Heerenveen liet onlangs weten geen aanvullend bodemonderzoek te doen op het sportpark Skoatterwâld, ook al heeft de stichting daar om gevraagd. Volgens de gemeente zijn er op het sportpark, waar SC Heerenveen en VV Heerenveen op een kunstgrasveld voetballen, voldoende maatregelen genomen. Er liggen inmiddels roosters met daaronder bakken om de korrels in op te vangen. Ook zijn er kantplanken geplaatst, aldus de gemeente.

Heerenveen wil een bodemonderzoek doen als het veld op Skoatterwâld wordt vervangen. Dat gaat vermoedelijk binnen twee jaar gebeuren.

In Achtkarspelen maant InStrepitus tot actie in Buitenpost en Surhuisterveen. Als gemeenten handhaving achterwege laten kan de stichting een last onder dwangsom laten opleggen.