Waadhoeke sluit zich als eerste nieuwe gemeente aan bij het samenwerkingsverband DataFryslân

De gemeente Waadhoeke sluit zich aan bij het samenwerkingsverband DataFryslân. Burgemeester Marga Waanders tekende hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Koeien in de wei.

Koeien in de wei. Foto: ANP

DataFryslân is in 2019 opgericht als samenwerkingsverband van zeven Friese maatschappelijke partijen (provincie Fryslân, de gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân, het Fries Sociaal Planbureau, NHL Stenden en RUG Campus Fryslân) en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Samen willen ze doelgericht en veilig data verzamelen en toepassen binnen bestuur en dienstverlening.

Landbouw

Nieuws

menu