Waarom de liefde voor de Hounspolder zo diep zit: 'Als de plannen voor De Hem doorgaan, blijft er van het rijke vogelgebied niets over'

De Hounspolder, een stukje land vlak onder Goutum, tart al jarenlang alle statistieken. Terwijl de weidevogelpopulatie schrikbarend afneemt, blijft die in de Hounspolder stabiel. De liefde voor dit klein stukje land van 8,5 hectare zit dan ook diep, blijkt tijdens een willekeurige woensdagochtend langs de Hounsdyk.

Roel Boersma (links) van de Vogelwacht Leeuwarden en Rembrandt Veldhuijzen van Zanten van de Molenstichting bij de Hounspolder. Rechts ligt Goutum.

Roel Boersma (links) van de Vogelwacht Leeuwarden en Rembrandt Veldhuijzen van Zanten van de Molenstichting bij de Hounspolder. Rechts ligt Goutum. Foto: Marchje Andringa

Roel Boersma van Vogelwacht Leeuwarden raakte ruim een jaar geleden in de ban van de polder die hij ,,een extreem stukje pure natuur” noemt. ,,Normaal wordt een gebied van 100 hectare als succesvol aangeduid als er 25 gruttoparen broeden. Hier broeden zo’n 100 paren weidevogels en eenden op nog geen dertien hectare, inclusief de beoogde bufferzone. En dat ondanks de woningen die er al in de buurt zijn. Dat is uniek.”