De wachttijd voor een sociale huurwoning nam in vijf jaar tijd met vijf maanden toe; huurhuizen in Fryslân zijn ook in trek bij mensen buiten de provincie

De druk op de sociale huurwoningmarkt is de afgelopen vijf jaar toegenomen. De gemiddelde inschrijfduur steeg, het aantal reacties op huurwoningen nam toe en de doorstroming stagneerde.

Actievoerders demonstreren tegen de vastgelopen woningmarkt.

Actievoerders demonstreren tegen de vastgelopen woningmarkt. Foto: Sem van der Wal

Dat blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP), dat mede op verzoek van corporatie WoonFriesland en de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) is uitgevoerd.

Nieuws

menu