Waddeneilanden vragen 15,5 miljoen euro van het rijk voor verbetering van levenskwaliteit

Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling, Vlieland en Texel vragen 15,5 miljoen euro van het rijk om de kwaliteit van het leven op de eilanden te verbeteren. Ze willen het geld gebruiken voor woningbouw, onderwijs, bereikbaarheid en duurzaamheid.

De veerboot verlaat de haven van Terschelling.

De veerboot verlaat de haven van Terschelling. Foto: Neeke Smit

Het geld moet komen uit een Regiodeal, een samenwerking tussen rijk en regio om de regio te versterken. De Waddeneilanden willen zelf negen miljoen euro aan de Regiodeal bijdragen. De provincies Fryslân en Noord-Holland steunen de aanvraag en stellen samen ook negen miljoen beschikbaar.

Nieuws

menu