Het Waddenfonds kent ruim vier miljoen euro toe aan zeven projecten die het Waddengebied moeten versterken. Onderzoek naar de toekomstige landbouw op Terschelling krijgt bijna een miljoen

Het Waddenfonds steekt ruim vier miljoen euro subsidie in totaal zeven projecten in het Waddengebied. In Fryslân krijgt het project Klimaatadaptatie Landbouw Terschelling de grootste subsidie: 999.900 euro.

Een schaap graast nabij de Waddenzee.

Een schaap graast nabij de Waddenzee. Foto: ANP

Het project op Terschelling wordt uitgevoerd door hogeschool Van Hall Larenstein en Deltares, samen met Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân, de gemeente Terschelling, Vogelbescherming, Staatsbosbeheer, LTO Noord en een aantal bedrijven op het eiland.

Nieuws

menu