Het Waddenfonds moet dierenwelzijn meewegen in subsidietoekenning, zeggen de Staten in Noord-Holland. Wat betekent dat voor Fryslân?

Waddenfondssubsidies voor projecten in Fryslân worden niet geraakt door een uitspraak van de Staten van Noord-Holland dat het fonds voortaan rekening moet houden met dierenwelzijn. ,,Yn Fryslân diene wy dat al”, reageert gedeputeerde Sietske Poepjes.

Zeehonden in de Waddenzee.

Zeehonden in de Waddenzee. Foto: ANP

De Partij voor de Dieren, GroenLinks en JA21 in de Noord-Hollandse Staten dienden de motie in en wijzen erop dat geld van het Waddenfonds niet alleen aan natuurherstel, maar ook voor economische ontwikkeling wordt besteed. ,,Veel projecten raken aan de levens van dieren. Met het aannemen van ons voorstel zal explicieter rekening gehouden moeten worden met dierenwelzijn in de beoordeling van projecten”, aldus PvdD-Statenlid Ines Kostic.

Nieuws

menu