Wanneer komt er schot in de zaak voor het Aanvalsplan Grutto? Er is genoeg steun in de Tweede Kamer, maar nu de financiering nog

Van alle kanten lijkt er steun te zijn voor het Aanvalsplan Grutto. Maar er is er nog steeds geen geld om het plan te financieren. Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks diende afgelopen donderdag een motie in, samen met de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SP en D66, om de minister nu daadwerkelijk met geld over de brug te laten komen. ,,Volgens mij is dat geld er voor het eind van het jaar.”

Een grutto in de Broeksterpetten bij Augustinusga

Een grutto in de Broeksterpetten bij Augustinusga Foto: Marcel van Kammen

Het Aanvalsplan Grutto, dat door initiatiefnemer Pieter Winsemius in samenwerking met It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland werd opgesteld, zit al een paar jaar in de koker. Het plan moet ervoor zorgen dat de precaire positie van de grutto en andere weidevogels in Nederland verstevigd wordt en dat deze niet verder verslechtert.

Duizend hectare

Om dit te bereiken moeten er dertig gebieden van duizend hectare komen waar natuurbeheerders en boeren zich geheel richten op het weidevogelbeheer. Daarnaast moeten er meer open weidegebieden komen met een hoog waterpeil en een bloemrijk grasland waar laat wordt gemaaid. Verder moeten boeren gecompenseerd worden voor het natuurbeheer. Om dit te realiseren moet er jaarlijks vijfendertig tot veertig miljoen euro op het kleed komen.

Het plan, opgesteld in samenwerking met weidevogelprovincies Fryslân, Groningen, Overijssel, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en diverse landbouworganisaties, kon bij de presentatie in november vorig jaar op veel steun rekenen. Ook uit politiek Den Haag. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wilde aan de slag met het plan en ook minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zei er positief tegenover te staan, maar sindsdien zijn er geen concrete stappen gezet.

Aansporen

Om Den Haag aan te sporen, boden de initiatiefnemers van het plan op 16 juni een petitie aan Tweede Kamerleden aan. Die werd door meer dan 86.000 mensen ondertekend en roept op tot actie om de weidevogels te beschermen, door het plan op te nemen in het nieuwe regeerakkoord.

In reactie daarop diende Bromet donderdag een motie in, waarin de regering wordt verzocht het plan op korte termijn te financieren en dit later voor meerdere jaren structureel vast te leggen. Voor het zomerreces wil Bromet duidelijkheid.

,,Het gaat zo slecht met de vogels, er is geen jaar te verliezen. Maar de minister heeft tot nu eigenlijk alleen maar ruzie gemaakt met de provincies en dat vinden wij zonde. Dus wij hebben opnieuw een motie ingediend en gezegd: zorg dat er in ieder geval vóór het komende jaar geld is. Zij heeft toegezegd dat ze om tafel gaat om het met de provincies op te lossen.”

Regeerakkoord

Bromet heeft de indruk dat het geld voor het komende jaar geregeld is, al is het belangrijk dat de financiering structureel wordt. ,,De boeren die meedoen, moeten voor langere tijd zekerheid krijgen om de plannen te kunnen uitvoeren. Het Aanvalsplan moet dan ook zeker in het regeerakkoord terugkomen.”

Volgens Bromet is het regelen van financiering niet zo ingewikkeld. ,,In het kader van de aanpak van de stikstofproblematiek is er veel geld vrijgekomen voor de natuur en ik denk dat je dat goed hiervoor kunt inzetten. Wat goed is voor de weidevogel, is ook goed voor de natuur. Als je de boeren hierbij kan helpen en zorgt dat ze natuurvriendelijker kunnen boeren, los je meerdere problemen tegelijkertijd op. Het lijkt me daarom niet zo lastig om een mooi plan te maken, daar ben je minister voor.”