Wanneer komt er schot in de zaak voor het Aanvalsplan Grutto? Er is genoeg steun in de Tweede Kamer, maar nu de financiering nog

Van alle kanten lijkt er steun te zijn voor het Aanvalsplan Grutto. Maar er is er nog steeds geen geld om het plan te financieren. Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks diende afgelopen donderdag een motie in, samen met de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SP en D66, om de minister nu daadwerkelijk met geld over de brug te laten komen. ,,Volgens mij is dat geld er voor het eind van het jaar.”

Een grutto in de Broeksterpetten bij Augustinusga

Een grutto in de Broeksterpetten bij Augustinusga Foto: Marcel van Kammen

Het Aanvalsplan Grutto, dat door initiatiefnemer Pieter Winsemius in samenwerking met It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland werd opgesteld, zit al een paar jaar in de koker. Het plan moet ervoor zorgen dat de precaire positie van de grutto en andere weidevogels in Nederland verstevigd wordt en dat deze niet verder verslechtert.

Duizend hectare

Nieuws

menu