De Omgevingswet komt eraan. Hoe vult Fryslân die nieuwe regels in en wat gaat dat betekenen voor onze leefomgeving?

Volgend jaar treedt de Omgevingswet in werking. De Staten besluiten daarom binnenkort over de Omgevingsverordening. Wat gaat dat betekenen voor de open ruimte?

De Omgevingswet geeft provincies en gemeenten grote verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening. Hier Dokkum, kijkend in de richting van Aalsum vanaf de watertoren gezien.

De Omgevingswet geeft provincies en gemeenten grote verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening. Hier Dokkum, kijkend in de richting van Aalsum vanaf de watertoren gezien. Foto: Marcel van Kammen

Liefst 26 wetten over ruimte, bodem, water, lucht, geluid, natuur, bebouwde omgeving, infrastructuur en monumentenzorg gaan vanaf volgend jaar op in die ene, nu al beruchte nieuwe wet: de Omgevingswet. Door onder andere ict-problemen werd de invoering al meermaals uitgesteld, maar vanaf 1 januari 2023 moet de nieuwe wet dan toch echt van kracht worden. Het is de bedoeling dat procedures worden bekort en gemeenten meer invloed krijgen op de inrichting van de omgeving.

Nieuws

menu