Waterkwaliteit is ook in Fryslân nog steeds zorgelijk: ‘We gaan de goede kant op, maar we zijn er nog niet’

De waterkwaliteit van kleine wateren is nog steeds niet goed, meldt stichting Natuur & Milieu op basis van landelijk burgeronderzoek. In meer dan duizend wateren zijn metingen gedaan: slechts 17 procent voldeed aan de eisen.

Een sloot bij Tzummarum.

Een sloot bij Tzummarum. Foto: Catrinus van der Veen

Oppervlaktewater moet een goede kwaliteit. Er mogen niet te veel voedingsstoffen zoals stikstof en fosfaat in zitten. De belangrijkste bronnen van vervuiling zijn meststoffen en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw, maar bijvoorbeeld ook rioolwater waarin chemische stoffen – zoals medicijnresten – zitten. ,,Vergelijk je de gemeten waterkwaliteit uit dit en andere onderzoeken met andere Europese landen, dan bungelt Nederland onderaan de Europese lijsten”, zegt Natuur & Milieu.

Nieuws

menu