Waterschappen zijn scherp op uitdrogende veendijken: Wetterskip Fryslân doet nog geen controlerondes

Steeds meer waterschappen houden de veendijken in hun gebied scherp in de gaten. Wetterskip Fryslân controleert de Friese veendijken nog niet, dat wordt pas gedaan bij een neerslagtekort van meer dan 150 mm. Daar zit Fryslân nu nog onder.

Dijkinspecteur André Brink peurt met zijn peilstok in een veendijklichaam. Archieffoto uit 2018.

Dijkinspecteur André Brink peurt met zijn peilstok in een veendijklichaam. Archieffoto uit 2018. Foto: Sjoerd Rispens

Het tekort zit nu op zo’n 130 mm, laat Michiel Zijlstra van het Wetterskip weten: ,,En zondag is er behoorlijk wat neerslag gevallen, waardoor de dijken ook bevochtigd zijn.” Mocht de verdroging toenemen, dan houdt het Wetterskip de veendijken wel scherper in de gaten.

Nieuws

menu