Weer strop voor glastuinbouw Noordwest-Fryslân

Meer banen in de glastuinbouw in Noordwest-Fryslân lijken er voorlopig niet te komen. Het Belgische bedrijf The Fruit Farm Group (TFFG), dat vorig jaar zomer bij de overname van A.C. Hartman nog beloofde 51 hectare grond bij Sexbierum te kopen en 150 tot 200 extra banen te creëren in nieuw te bouwen kassen, ziet daar nu toch van af.

Kassen bij Oosterbierum.

Kassen bij Oosterbierum. Foto: Niels de Vries

Dat melden de provincie Fryslân en de gemeente Waadhoeke aan Provinciale Staten en gemeenteraad. Het gaat om grond van het glastuinbouwproject Waddenglas, waarin provincie, gemeente en rijk al sinds 2007 participeren. ,,We zijn natuurlijk teleurgesteld dat het niet geworden is wat we ervan verwachtten”, zegt wethouder Caroline de Pee van Waadhoeke. ,,En de financiële tegenvaller valt nog wel mee; het gaat me vooral om het uitblijven van nieuwe werkgelegenheid. Dat is bijzonder zuur.”

The Fruit Farm Group ziet voorlopig af van aankoop 51 hectare bij Sexbierum

Gedeputeerde Sander de Rouwe: ,,Het blijft in dit dossier: een paar stappen vooruit en dan weer terug. Dat hebben mijn voorgangers al meegemaakt, en dat lijkt maar niet op te houden. De redenen van TFFG begrijp ik, maar het is jammer dat het tempo er nu uit is.”

Mooier voorgesteld

TFFG geeft de financieel penibele situatie bij A.C. Hartman als reden voor terugtrekking uit de mondelinge overeenkomst. De verkopende partij zou de situatie bij het glastuinbedrijf in Sexbierum mooier hebben voorgesteld dan die na de overname op 30 juni vorig jaar bleek te zijn, zo stelt TFFG. Daarover kwam TFFG, met eigenaar Hein Deprez, al meerdere malen in conflict met oud-eigenaar Wim Hartman en – na zijn plotse overlijden in het najaar van 2017 – met diens erven. De investering in geothermie die ook werd aangekondigd was al eerder van de baan.

Potje achter de hand

De Belgen zeggen eerst orde op zaken te willen stellen bij A.C. Hartman. Voor het einde van het jaar zullen ze laten weten of aankoop van de bouwrijpe grond er toch nog in zit. Provincie, Waadhoeke en het rijk zullen voor elk jaar dat de grond nu niet wordt verkocht ieder een ton moeten afschrijven. Ook zijn er voorzieningen getroffen. De provincie houdt bijvoorbeeld 2,2 miljoen euro in een potje achter de hand. Er was overigens al ingecalculeerd dat op de grondwaarde vier miljoen moest worden afgeboekt, een verlies dat de drie overheden zouden delen. Bij de start in 2007 was het project Waddenglas nog veel groter: 150 hectare. Er moest de afgelopen jaren al verlies worden genomen.

Wij hebben nog wel wat ademruimte, maar dat is niet oneindig

De Pee en De Rouwe houden ondanks de nieuwe tegenslag hoop op een goede afloop. De Pee: ,,Aan de verkoop van bedrijventerreinen merken we de economische opleving. Die is er inmiddels ook in de glastuinbouw en er zijn al eens vragen gesteld over de grond van Waddenglas. We houden de moed erin, en als we het niet kwijt kunnen bij The Fruit Farm Group of bij andere regionale tuinders, moeten we de interesse aan de andere kant van Afsluitdijk maar eens actief bekijken.”

TFFG heeft nog altijd de eerste rechten. De Rouwe wil de Belgen nog wel wat tijd geven. ,,Wij hebben nog wel wat ademruimte, maar dat is niet oneindig. Als ze nog willen, dan gaan we graag met ze verder. Zo niet, dan gaan we waarschijnlijk actief op zoek naar andere partijen, ofwel: concurrenten van TFFG.”

Nieuws

menu