Goed nieuws voor grutto's, kieviten en tureluurs in Sandfirden: binnenkort wordt een nieuw vogelparadijs voor hen geopend

In Sandfirden in Súdwest-Fryslân begint het weidevogelseizoen dit jaar met de opening van Greidefûgelparadys Sânfurd. Het 35 hectare grote gebied is opgekocht door het Rijke Weide Vogelfonds, dat zich inzet voor een boerenland waarin de omstandigheden voor weidevogels zo optimaal mogelijk zijn.

Het kerkje van Sandfirden.

Het kerkje van Sandfirden. Foto: Ria Kraa

Het fonds kocht de percelen vorig jaar toen twee boeren met pensioen gingen en de kerk van Oudega bereid bleek om haar percelen te verkopen. Met hulp van het Andla fonds, dat zich onder meer inzet voor het behoud en de ontwikkeling van cultureel erfgoed en natuur, werd de nieuwe boer Durk Breeuwsma bereid gevonden om vanaf dit voorjaar op extensieve wijze koeien te houden in het gebied.

Nieuws

menu