Weinig scholen sluiten in Fryslân, voortgezet onderwijs anticipeert op leerlingenkrimp

Tien Friese basisscholen gaan deze zomer fuseren tot vijf fusiescholen. In drie dorpen betekent de fusie dat er één school de deuren sluit.

In slechts drie Friese dorpen verdwijnt dit jaar een school.

In slechts drie Friese dorpen verdwijnt dit jaar een school. Foto: Lex van Lieshout Fotografie Lex van Lieshout Fotografie

Dit gebeurt in Jorwert, waar obs De Krunenstrobbe opgaat in de openbare jenaplanschool De Stjelp in Baard. In Wijnjewoude sluit het gebouw van obs It Twaspan. Na de zomer trekken de kinderen in het gebouw van cbs Votum Nostrum. De fusieschool krijgt een nieuwe naam: Skoalle De Sinnewizer.

Nieuws

menu