'Weinig terechte opwinding’ rond de leerstoel Fries, vindt RUG-voorzitter Jouke de Vries. Volgens hem leidt wantrouwen tot niets

Er is volgens Jouke de Vries, voorzitter van het college van bestuur van de RUG, ‘weinig terechte opwinding in Friesland’ rond de leerstoel Fries aan de RUG. Hij reageert vanuit Azië waar hij op werkbezoek is, via Twitter op zorgen van de Statenfractie van de FNP.

Academiegebouw in Groningen.

Academiegebouw in Groningen. Foto: Shutterstock

Die partij vindt dat de provincie zich te gemakkelijk neerlegt bij de benoeming door de RUG van een universitair docent in plaats van hoogleraar Fries. Een jaar geleden dreigde het provinciebestuur nog om de financiering terug te trekken als er geen volwaardige opvolger zou komen. De FNP verwijt het provinciebestuur een slome houding. ,,It ûntbrekt folslein oan diedkrêft, oan it besef dat hjir mooglik in histoaryske flater makke wurdt. Ik fernuverje my ek oer de polityk, it bliuwt fierstente stil”, stelt FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Nieuws

menu