Welstandscommissie Hûs en Hiem is nog niet overtuigd van het ontwerp voor de nieuwe Eben Haëzerschool in Ureterp

Basisschool Eben Haëzer in Ureterp wil nieuwbouw plegen, maar de architect moet nog even sleutelen aan het ontwerp. Welstandscommissie Hûs en Hiem vindt het plan ‘te ambivalent’.

Het huidige schoolgebouw van basisschool Eben-Haezer in Ureterp.

Het huidige schoolgebouw van basisschool Eben-Haezer in Ureterp. Foto: Google Streetview

Architect Klaas Klamer presenteerde donderdag zijn ontwerp aan de welstandscommissie. Dat ontwerp gaat deels uit van sloop en nieuwbouw van de huidige Eben Haëzerschool aan de Foareker. Een ander deel van het huidige gebouw blijft. Doel is om er één gebouw van te maken, waarin ook plek blijft voor de kinderopvang die er nu al inzit.

Nieuws

menu