Wereldnatuurfonds Nederland krijgt een directeur met Friese wortels; Jelle de Jong werd geboren in IJlst

Jelle de Jong, de nieuwe directeur van WWF-Nederland.

Jelle de Jong, de nieuwe directeur van WWF-Nederland. Foto: IVN-Natuureducatie

Fries om utens Jelle de Jong (57) wordt de nieuwe algemeen directeur van het Nederlandse Wereld Natuur Fonds (WNF). De Jong, geboren in IJlst, is nu algemeen directeur van IVN Natuureducatie en begint op 10 juli in zijn nieuwe functie

De Jong was voor hij in 2009 bij IVN Natuureducatie ging werken onder andere directielid bij uitzendbureau Tempo Team, adviseur bij managementbureau Boer & Croon en HR-manager bij Shell.