Wergea viert een week lang het zeshonderdjarige bestaan: 'Mienskipsgefoel, gesellichheid en feest'

Het oudste document waarop de naam Wergea staat komt uit 1422. Al in 2014 werd daarom besloten om in 2022 uitgebreid stil te staan bij het zeshonderdjarige bestaan van het dorp. Deze week is het dan eindelijk zo ver.

De openingsvoorstelling van de feestweek in Wergea.

De openingsvoorstelling van de feestweek in Wergea. Foto: Commissie Wergea 600

Alles ademt feest in Wergea. Op vrijdagavond werden de letters ‘Wy hartje Wergea’ langs de Wergeasterdyk onthuld. Op het Bidlerterrein achter de voormalige Nederlands-hervormde kerk wacht een nog lege tent op een volgende voorstelling. Overal hangen vlaggetjes in de tuin.