De jeugd van Wergea koopt zelf de jeugdsoos van de kerk. 'De soas is de kym foar belutsenheid by it doarp'

De gemeenschapszin van Wergea vindt haar oorsprong in jeugdsoos SZDRNZLL (spreek uit Strienzel). Naast activiteiten organiseren hebben de jonge bestuursleden de afgelopen jaren geleerd om te pitchen, crowdfunden en collecteren. Het resultaat mag er zijn. Vrijdag tekenen de jongeren het koopcontract van hun eigen jeugdsoos.

Rixt Sinnema (links) en Janna Veenstra in hun jeugdsoos, waar de verbouwing in volle gang is.

Rixt Sinnema (links) en Janna Veenstra in hun jeugdsoos, waar de verbouwing in volle gang is. Foto: Marchje Andringa

Vooruitlopend op de overdracht ligt de soos aan de Kerkbuurt in Wergea al goed overhoop. De oude bar en het podium zijn weggehaald. De vloer is eruit gesloopt. Met een extra balk is de verdieping nu ook bruikbaar.