Werkgroep keert zich tegen fietspadplan van recreatieschap Marrekrite dwars door vogelbroedgebied bij Goingarijp: 'Afsluiten in het voorjaar helpt niet'

Het is geen goed idee om een recreatief fietspad dwars door vogelbroedgebied bij Goingarijp aan te leggen. Dat stelt de werkgroep Grutto Vooruit in een reactie op het plan dat recreatieschap Marrekrite eerder aankondigde.

Beeld ter illustratie. Luchtfoto van Goingarijp.

Beeld ter illustratie. Luchtfoto van Goingarijp. Foto: Shutterstock

Marrekrite – verantwoordelijk voor 3500 Friese aanlegplekken en het Fiets- en Wandelnetwerk Fryslân – wil al jaren een landschappelijke wandel- en fietsroute van 42 kilometer rond de Snitser Mar aanleggen. Daarvoor is onder meer een nieuw tracé ten zuiden van Goingarijp nodig. Dat loopt vanaf de Noarder Alde Wei (tegenover recreatiebedrijf Rufus) naar de Ballingbuer. Eerder werd het knelpunt bij de Broeresleat bij Sneek al opgelost met de opening van een bruggetje.