Gemeente Weststellingwerf sluit 2022 af met een financiële meevaller, het positieve saldo van 8 miljoen euro is hoger uitgevallen dan begroot

De gemeente Weststellingwerf heeft het boekjaar 2022 afgesloten met een positief saldo van 8 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarstukken over 2022 aangeboden aan de gemeenteraad, die er tijdens de raadsvergadering van 5 juni over debatteert.

De gemeente Weststellingwerf heeft 2022 afgesloten met een positief saldo van 8 miljoen euro.

De gemeente Weststellingwerf heeft 2022 afgesloten met een positief saldo van 8 miljoen euro. Foto: FD

Bij de najaarsnota ging de gemeente nog uit van een positief rekeningresultaat van 2,5 miljoen euro. Dat het saldo over 2022 nu hoger uitvalt heeft onder andere maken met een aantal financiële meevallers. Zoals bijvoorbeeld middelen die het rijk nog beschikbaar stelde. Maar ook doordat niet alle plannen in 2022 uitgevoerd konden worden.