Weststellingwerf wil minder afval in de klikobak door de vervuiler te laten betalen

In vergelijking met andere gemeenten produceren Weststellingwervers veel meer restafval. Met het zogeheten Diftar-systeem, waarbij de vervuiler betaalt, hoopt de gemeente de hoeveelheid afval fors naar beneden te brengen.

Scheiden van afval

Scheiden van afval Foto: Shutterstock

Een meerderheid van de raad vond dat de plannen van het college niet ver genoeg gingen, bleek op de raadsvergadering maandagavond. Zo moet niet het aantal keren dat de kliko aan de weg staat de hoogte van de rekening bepalen maar het gewicht aan restafval, het zogenoemde Diftar+ systeem, stelden Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW), CDA, VVD, GroenLinks en D66 in een amendement. Die amendement van coalitie- en oppositiepartijen werd met 16 van de 21 stemmen aangenomen.

Afvalscheidingspercentage

Met jaarlijks ruim 200 kilo restafval per inwoner, hebben Weststellingwervers niet alleen het meeste restafval van alle Friese gemeenten, ze zitten ook ver van de landelijke Van Afval Naar Grondstof (Vang)-doelstelling. Die mikt voor dit jaar op 100 kilo per inwoner en in 2025 moet dat op 30 kilo zitten met een afvalscheidingspercentage van 75 procent.

Op deze voet doorgaan zal de afvalheffing fors doen toenemen omdat afvalverbranding duurder wordt. En hoe meer afval te verbranden hoe hoger de rekening.

Om de inwoners aan het nieuwe systeem te laten wennen en niet direct nieuwe bakken en vuilniswagens aan te schaffen zal tussen 1 januari 2022 tot begin 2025 de rekening niet op basis van het gewicht van het restafval maar op het volume worden berekend. Wie vaker de grijze bak aan de weg zet, betaalt meer.

Dumpen

Zowel Weststellingwerfs Belang als Blijf Stellingwarfs voelen weinig voor Diftar, en zien niets in Diftar+ gaven ze in de raad aan. Ruud Knol van Blijf Stellingwarfs vreest dat het meer zwerfafval tot gevolg heeft en mensen vuilniszakken dumpen bij afvalcontainers bij bijvoorbeeld benzinestations. Ook vreest hij juist stijging van de afvalheffing waarbij hij verwees naar Ooststellingwerf dat een tekort van 335.000 euro op de afvalstoffenheffing aanpaste met een hoger vastrecht. ,,Het vastrecht voor de goed afvalscheidende burger steeg met 30 procent.”

Tom Hartog van Weststellingwerfs Belang vreesde zelfs dat mensen geen zwerfafval meer gaan opruimen omdat zij er dan voor moeten betalen.

Zwerfafval

René de Kleine van SDW verwees naar onderzoeken die de beweringen van Knol en Hartog weerlegden. Zo zijn gemeenten die Diftar invoerden per saldo minder aan de afvalverwerking kwijt en blijkt er ook geen sprake te zijn van een enorme toename van zwerfafval en afvaldumpingen.

Het diftar-naar-gewicht-beleid wordt na een jaar geëvalueerd. De uitkomsten daarvan worden meegenomen bij de verdere uitwerking van Diftar op gewichtbeleid. Er komt ook komend najaar nog een openbare werkvergadering waarin dat beleid verder wordt uitgewerkt.