Wetenschappers protesteren opnieuw tegen de plannen voor gaswinning bij Ternaard onder de Waddenzee

372 wetenschappers hebben in een brief aan minister Van der Wal (Natuur en Stikstof), staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) en minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) afgelopen week gewaarschuwd voor de negatieve milieugevolgen van gaswinning voor de Waddenzee. Scientist Rebellion, een internationale beweging van wetenschappers, voert woensdagmiddag actie bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) tegen nieuwe gaswinning.

De Waddenzee in de omgeving van Schiermonnikoog.

De Waddenzee in de omgeving van Schiermonnikoog. Foto: ANP

Op dit moment loopt nog een vergunningaanvraag van de NAM voor de gaswinning bij Ternaard. Dat voornemen leidt al langer tot veel verzet bij wetenschappers en klimaatactivisten. Zo zal het blijven winnen van fossiele brandstoffen via CO2-uitstoot leiden tot meer klimaatverandering, en dat zorgt voor een snellere stijging van de zeespiegel en meer extreem weer. Ook wijzen tegenstanders op de unieke natuur van de Waddenzee als UNESCO werelderfgoed.

Nieuws

menu