Wetterskip Fryslân beperkt lastenverzwaring voor minima na bezwaren van het algemeen bestuur

De ongeveer 13.000 huishoudens in Fryslân die op bijstandsniveau leven, komen in 2022 niet langer in aanmerking voor volledige kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Wetterskip Fryslân scheldt voortaan 90 procent kwijt.

Bestuurslid Bé de Winter (l) en concerncontroller a.i. Geert Room van Wetterskip Fryslân bij de presentatie van de begroting over 2022.

Bestuurslid Bé de Winter (l) en concerncontroller a.i. Geert Room van Wetterskip Fryslân bij de presentatie van de begroting over 2022. Foto: Wybe Fraanje

Dat is wel meer dan eerder dit jaar werd voorgesteld. In de Kaderbrief, waarin het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân in juni het financiële meerjarenperspectief schetste, stond nog dat het waterschap 780.000 euro wilde bezuinigen door de kwijtscheldingsregeling voor minima te beperken tot 80 procent van de totale belastingsom.

Nieuws

Meest gelezen

menu