Wetterskip Fryslân gaat zich inzetten om de wereld rondom rioolwaterzuiveringen fijner te maken voor dieren en planten

Wetterskip Fryslân gaat de komende drie jaar meer ruimte geven aan biodiversiteit. Er is 200.000 euro voor het plan gereserveerd.

De rioolwaterzuivering in Franeker.

De rioolwaterzuivering in Franeker. Foto: Daniël Hartog

Wetterskip Fryslân verwacht onder meer dat er winst valt te boeken bij de 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties die de organisatie in beheer heeft. Deze installaties staan op terreinen die vaak enkele hectares groot zijn. Er wordt bijvoorbeeld gekeken in hoeverre minder maaibeurten, het planten van inheemse bomen en struiken en het inzaaien van passende kruidenmengsels er de biodiversiteit kunnen vergroten.

Nieuws

menu