Wetterskip Fryslân gaat waterkeringen in Scharnegoutum en Sneek verbeteren, de werkzaamheden beginnen deze week

Wetterskip Fryslân begint deze week met het verbeteren van in totaal 7,5 kilometer aan waterkeringen in Sneek en Scharnegoutum. Als het project voltooid is, voldoen deze weer aan de eisen en zijn inwoners beter beschermd tegen overlast bij extreme neerslag.

Kaart met trajecten te verbeteren waterkeringen Sneek  en Scharnegoutum.

Kaart met trajecten te verbeteren waterkeringen Sneek en Scharnegoutum. Foto: Wetterskip Fryslân

In Scharnegoutum wordt de kering bij de sportvelden langs De Swette over een lengte van ongeveer tweehonderd meter opgehoogd en verbreed met grond. Ook komt het bestaande pad op deze plek bovenop de kering te liggen.