Dit artikel is vandaag gratis

Wetterskip Fryslân legt participatiebeleid ter inzage zodat burgers kunnen zien hoe het waterschap met hen wil samenwerken

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Wetterskip Fryslân. Foto: Jilmer Postma

Wetterskip Fryslân heeft het participatiebeleid ‘Samen voor ons water’ ter inzage voor het publiek gelegd.

In het participatiebeleid heeft Wetterskip Fryslân vastgelegd hoe het inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wil betrekken bij het waterbeleid in de provincie. Ook is in het document vastgelegd hoe het Wetterskip omgaat met initiatieven vanuit de omgeving.

Wetterskip Fryslân hoopt zo de gemeenschap meer betrokken te maken bij het werk van het Wetterskip. ,,Dat leidt meestal tot beter gedragen besluiten”, aldus dijkgraaf Luzette Kroon.

Het participatiebeleid is tot en met 21 december in te zien via de website van Wetterskip Fryslân en via www.overheid.nl.

Nieuws

menu