Dit artikel is vandaag gratis

Wetterskip Fryslân spreekt reserves aan om waterschapsbelasting in 2023 te beperken. Lees hier of jij meer of minder gaat betalen (en hoeveel)

De gemeente heeft verschillende regelingen om mensen met geldproblemen te helpen. Foto: Shutterstock

Wetterskip Fryslân wil 4,7 miljoen euro uit de eigen reserves halen om de waterschapsbelasting voor burgers en bedrijven volgend jaar beperkt te houden. Dat blijkt uit de conceptbegroting voor 2023.

Het is de bedoeling dat de tegemoetkoming ervoor zorgt dat de lastenverzwaring onder het inflatieniveau blijft. Volgens voorbeeldberekeningen van het Wetterskip is een meerpersoonshuishouden in een eigen woning straks 2,6 procent duurder uit. Een gemiddeld agrarisch bedrijf betaalt 6,7 procent meer. Ondernemingen die relatief veel afvalwater afvoeren via de riolering zijn 1,7 procent goedkoper uit.

Om het hele werkgebied - Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier - te kunnen voorzien van voldoende schoon water rekent het Wetterskip voor volgend jaar op ruim 175 miljoen euro aan uitgaven. Hiervan is ruwweg twee derde bestemd voor het beheer van het watersysteem. Het andere geld gaat naar het reinigen van water in rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Laatste woord

Het algemeen bestuur heeft het laatste woord over de begroting. Die komt eerst aan bod in een commissievergadering op 5 december. Over de vaststelling wordt beslist op 20 december.

Nieuws

menu