Wetterskip Fryslân trekt langs de Waddenzeedijk om uitleg te geven over de versterking

De versterking van de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer is een ‘samenproject’. Daarom trekt Wetterskip Fryslân langs vier locaties aan de dijk om de megaklus aan de omgeving te presenteren.

De Waddenzeedijk bij Koehool.

De Waddenzeedijk bij Koehool. Foto: Marchje Andringa

De versterking van de 47 kilometer aan dijk, noodzakelijk om de verwachte zeespiegelstijging het hoofd te bieden, kost zo’n 330 miljoen euro. Er worden verschillende methoden van dijkversterking toegepast op de diverse dijkvakken.

De varianten heeft het waterschap ontwikkeld in samenspraak met de provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, de gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân, vertegenwoordigers van landbouw- en natuurorganisaties en bewoners in het gebied. Het project is om die reden ‘1DYK’ gedoopt. ‘De nieuwe dijk maken we samen’, aldus Wetterskip Fryslân.

Woensdagavond presenteert het waterschap het ontwerp vanaf 20.00 uur in een webinar (opgeven: waddenzeekust@wetterskipfryslan.nl). Ook komen er vier inloopmomenten voor belangstellenden. Aankomende vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur in mfc De Ynset in Holwerd, zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur in het dorpshuis in Wierum, volgende week vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur in De Wynroas in Peasens-Moddergat en volgende week zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur in restaurant De Friezinn in Westhoek.

Zie ook: www.1dyk.frl