Wetterskip Fryslân wil 780.000 euro bij minima weghalen

Wetterskip Fryslân moet fors aan de bak om de begroting de komende jaren sluitend te maken. Daartoe worden de belastingen meer verhoogd dan beloofd en wordt de kwijtscheldingsregeling voor minima versoberd. Met dat laatste wil het waterschap 780.000 euro op jaarbasis bezuinigen.

Het gebouw van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden.

Het gebouw van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden. Foto: FD

Dit staat in de Kaderbrief die het dagelijks bestuur heeft opgesteld en waarover deze week is gedebatteerd in het algemeen bestuur.

Nieuws

menu