Wetterskip Fryslân wil extra geld uit Den Haag voor klimaatadaptatie. Weersextremen zoals hitte, droogte en wateroverlast kunnen tot 2050 voor 174 miljard euro schade veroorzaken

Om goed te kunnen anticiperen op de klimaatverandering is extra geld uit Den Haag nodig. Dat stelt dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân in een reactie op de oproep die de Unie van Waterschappen maandag deed.

Wateroverlast in Woudsend, in de zomer van 2021.

Wateroverlast in Woudsend, in de zomer van 2021. Foto: Niels de Vries

Volgens de koepelorganisatie kunnen weersextremen zoals hitte, droogte en wateroverlast tot 2050 opgeteld voor 174 miljard euro schade veroorzaken. De klimaatscenario’s van het KNMI waarop zij zich baseert dateren echter van 2014, waardoor de bedragen bij een herberekening met nieuwe cijfers in 2023 waarschijnlijk nog hoger liggen.

Nieuws

menu