Wetterskip: Iedereen kan meepraten over versterking van zeedijk

Gaat de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer over de gehele lengte omhoog of alleen op een aantal plaatsen, of wordt de dijk juist breder? Het ligt allemaal nog open.

Ganzen vliegen in het Waddengebied nabij Koehool. De 47 kilometer lange dijk tussen Koehool en Lauwersmeer moet worden versterkt.

Ganzen vliegen in het Waddengebied nabij Koehool. De 47 kilometer lange dijk tussen Koehool en Lauwersmeer moet worden versterkt. Foto: ANP

Dat werd gisteravond nog eens duidelijk tijdens een digitale presentatie van Wetterskip Fryslân over de versterking van 47 kilometer aan zeewering. Wat wel vaststaat is het jaar waarin de klus klaar moet zijn: 2028. Die planning is duidelijk, zei waterschapsbestuurder Bé de Winter. ,,Die moeten en willen we halen.”

De Waddenzeedijk moet worden versterkt, omdat die niet meer overal voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen voor zeeweringen. In 2017 werden daarvoor nieuwe normen vastgesteld. Hoe de dijk aangepakt gaat worden staat nog niet vast. Het waterschap maakte alvast een zogeheten startdocument en vraagt inwoners en andere belanghebbenden daarop te reageren. Gisteravond konden kijkers – het waren er een kleine honderd – vragen stellen na een korte presentatie.

Te groot?

Het waterschap, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat hopen de dijkversterking te combineren met diverse andere projecten in het gebied, die gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld Holwerd aan Zee. ,,Wordt het project dan niet te groot en meeslepend? Als we alles koppelen, komt er dan wel wat van?”, luidde een vraag van een kijker.

Lees ook: Tragische held wilde Waddenzee droogleggen

De Winter: ,,Ja het is veel, maar de plannen hoeven niet allemaal op elkaar te wachten.” Een andere kijker vroeg zich af waarom de dijkaanpak nu gecombineerd wordt met verbetering van de natuur in het Waddengebied. De plannenmakers streven ernaar de overgang van Waddenzee naar land waar mogelijk te verzachten.

Enorme boost

Dat moet de natuur ten goede komen en dat is een aspect dat in het verleden bij dijkwerken wel eens werd vergeten, antwoordde Jacco Doze, projectleider bij Rijkswaterstaat. ,,De ecologie heeft een enorme boost nodig. In het waterveilig maken zijn we de natuur zo af en toe een beetje vergeten. We kunnen daar nu op aanhaken, anders doe je het werk allemaal afzonderlijk.”

De ecologie heeft een enorme boost nodig. In het waterveilig maken zijn we de natuur zo af en toe een beetje vergeten

Waar mogelijk moet de zee meer ruimte krijgen. Bijvoorbeeld door binnendijkse brakwatergebieden te maken, als rust- en foerageergebied, of de toevoeging van hoogwatervluchtplaatsen in het buitendijkse gebied. Niet alleen wadvogels hebben daar profijt van, zulke hogere buitendijkse gebieden zorgen ook voor minder golfslag op de dijk.

Opmerkingen

Op een digitale kaart van de Waddenzeedijk kunnen mensen de komende tijd opmerkingen en ideeën voor hun eigen woongebied kwijt. Op 18 en 19 september gaat het waterschap met een bus langs Wierum, Holwerd en Sint Annaparochie, om uitleg te geven over het project. Indien nodig komen er ook keukentafelgesprekken. Ook kan een zienswijze ingediend worden op het startdocument, waarin de eerste plannen staan.

In december gaan we ontwerpen. Kom zeker voor het eind van dat jaar met ideeën

Een tijdens de presentatie niet nader genoemd dorpsbelang kondigde aan een door het dorp breedgedragen plan te willen indienen. Tot wanneer dat kon? ,,In december gaan we ontwerpen. Kom zeker voor het eind van dat jaar met ideeën”, zei Jan Hateboer van Wetterskip Fryslân.

Waddendijk klaargemaakt voor nog eens vijftig jaar hoog water

Waar we eerst nog uitgingen van een zeespiegelstijging van veertig centimeter, wordt er nu uitgegaan van een stijging van een meter De noodzaak voor het nieuwe verstevigingsplan komt voort uit de de nieuwe normen in het Deltaprogramma voor zeeweringen die op 1 januari 2017 zijn vastgesteld.

Nieuws

menu