Wetterskip Fryslân blijft de hete aardappel van funderingsschade doorschuiven naar het rijk

De Funderingstafel adviseert provincie en Wetterskip Fryslân om een ‘ruimhartige’ regeling op te tuigen voor huiseigenaren met funderingsschade als gevolg van peilverlaging in veenweidepolders. De regeling komt er wellicht, maar van harte zal het niet gaan. De overheden schuiven de hete aardappel door naar het rijk.

Funderingsschade aan een woning in Spanga.

Funderingsschade aan een woning in Spanga. Foto: Wybe Fraanje

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân beslist dinsdagavond over de Funderingsaanpak Veenweidegebied. Woensdag volgt Provinciale Staten. In de voorgestelde Funderingsaanpak is over een financiële tegemoetkoming voor schadeherstel nog niks geregeld.

Nieuws

menu