Het nieuwe bestuur is geïnstalleerd: Wetterskip Fryslân gaat vol hoop vier zware jaren tegemoet

De 25 nieuwe bestuursleden van Wetterskip Fryslân zijn woensdagavond beëdigd. De oudgedienden waarschuwden de nieuwelingen: een grote verkiezingsoverwinning schept verwachtingen en verplichtingen.

Dijkgraaf Luzette Kroon neemt de belofte af van Ronnie Koop (Partij voor de Dieren), die de komende vier jaar een plekje heeft tussen de fracties van BBB en geborgd landbouw.

Dijkgraaf Luzette Kroon neemt de belofte af van Ronnie Koop (Partij voor de Dieren), die de komende vier jaar een plekje heeft tussen de fracties van BBB en geborgd landbouw. Foto: Hoge Noorden / Jaap Schaaf

Het lijkt of de verkiezingsuitslag het nieuwe bestuur van Wetterskip Fryslân voor onoverkomelijke problemen stelt. Met enerzijds de monsteroverwinning voor de BoerBurgerBeweging, met in het kielzog BVNL, en anderzijds de zetelwinst van Water Natuurlijk lijken de verhoudingen verscherpt, met de noodzakelijke taken op het gebied van terugdringing van CO2- en ammoniakuitstoot als eerste slachtoffers.