Wetterskip Fryslân maakt de aanleg van een plasdrasgebied eenvoudiger

Boeren en andere grondeigenaren die aan weidevogelbeheer doen kunnen voortaan makkelijker een plasdrasgebied aanleggen. Ze mogen van Wetterskip Fryslân, na goedkeuring, een inlaat door de polderdijk aanleggen.

Voor een plasdrasgebied (hier bij Hilaard) moet er water worden overgepompt.

Voor een plasdrasgebied (hier bij Hilaard) moet er water worden overgepompt. Foto: Marchje Andringa

Voor grutto’s, de tureluur en andere weidevogels is een laagje water op stukken weiland prettig. In drassige grond kunnen ze met hun snavel naar voedsel zoeken. Om het weiland drassig te maken met zogeheten plasdrasgebieden pompen boeren meestal water uit een nabijgelegen sloot of vaart. Dan moet er wel een slang over de waterkering, of polderdijk worden gelegd en op een losse pomp worden aangesloten.

Nieuws

menu