Wetterskip Fryslân moet belastingverhoging temperen en meer bezuinigen

Wetterskip Fryslân mag in 2023 de belastingen niet met meer dan 5,5 procent verhogen. Die opdracht gaf het algemeen bestuur deze week mee aan het dagelijks bestuur (DB). Een motie van de coalitiefracties werd aangenomen.

Het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden.

Het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden. Foto: Wybe Fraanje

Het voornemen van het DB, verwoord in de Kaderbrief 2023-2027, was om de belastingen te verhogen met 7,3 procent voor watersysteembeheer (onder meer dijkenonderhoud) en 5,5 procent voor zuivering.

Nieuws

menu