Wetterskip Fryslân: minder belastingverhoging lukt niet

Wetterskip Fryslân is niet in staat de voorgenomen lastenverzwaring over 2023 te dempen. Dat zei bestuurslid Bé de Winter maandagavond op vragen uit het algemeen bestuur.

Bestuurslid Bé de Winter van Wetterskip Fryslân en topambtenaar Geert Room eind 2021 bij de presentatie van de begroting.

Bestuurslid Bé de Winter van Wetterskip Fryslân en topambtenaar Geert Room eind 2021 bij de presentatie van de begroting. Foto: Wybe Fraanje

Gerda Bos (VVD) stelde voor om dieper in de algemene reserves te tasten om de verhoging van 7 procent te dempen. Ook Henni van Asten (PvdA) wees erop dat de lastenverzwaring flink hoger is dan afgesproken in het coalitieprogramma Gewenst peil .

Nieuws

menu