Wetterskip voorziet problemen rond de natuurvergunning bij versterking zeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer

Bij de plannen voor de versterking van de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer zouden de procedures voor de vergunningen problemen kunnen opleveren. Die vrees klonk maandagavond in het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.

Kwelderland bij de veerdam bij Holwerd.

Kwelderland bij de veerdam bij Holwerd. Foto: Jan Spoelstra

De Waddenzee is een Natura 2000-gebied, wat betekent daar daarin niet ingegrepen mag worden. En dat is juist wat langs delen van het 47 kilometer lange dijktraject de bedoeling is volgens het voorkeursplan dat nu voorligt.

Nieuws

menu