Wetterskip wapent De Lits en Kûkhernster Feart tegen extreme wateroverlast. En helpt daarmee ook waterplanten en -dieren

De Lits bij Eastermar en de Kûkhernster Feart bij Kûkherne worden breder, en oevers worden natuurvriendelijker. Wetterskip Fryslân wil hiermee de wateroverlast bij extreme neerslag tegengaan, en de wateren geschikter maken voor verschillende waterplanten en -dieren.

De snoek is een van de diersoorten die profiteert van de nieuwe inrichting van de oevers.

De snoek is een van de diersoorten die profiteert van de nieuwe inrichting van de oevers.

Door het verbreden van de vaarten krijgen de twee wateren extra waterberging. Dat maakt de streek volgens het waterschap beter beschermd tegen wateroverlast, ‘zoals onlangs in juli toen er veel regen viel in dit gebied.’

Libellen en snoeken

Daarnaast worden de oevers natuurvriendelijker gemaakt. Wetterskip Fryslân werkt daarbij samen met Staatsbosbeheer, die een deel van de oevers in eigendom heeft. De oevers zijn nu verruigd en verland. De oevers worden verbreed en krijgen een ondiepe, luwe zone van vijf meter breed en zeventig centimeter diep.

In die oevers is weinig golfslag en weinig stroming, waardoor het zonlicht de bodem beter kan bereiken. Daarmee ontstaat een geschikter leefgebied voor waterplanten- en dieren. Zo groeit waterriet beter in luwe oevers. Ook libellen en reptielen hebben er baat bij. Voor vissen als de snoek is plantenrijk water belangrijk om te schuilen en om zich voort te planten.

In de Lits komen verder verbindingen tussen de boezemvaart en de bestaande poelen, zodat de dieren en planten zich ook via het water kunnen verplaatsen tussen de wateren. Als de oevers klaar zijn, worden die onderhouden. Daarbij blijven delen van de beplanting staan. Dit is belangrijk om een permanent leefgebied voor het waterleven te creëren.

Natuurnetwerk Nederland

In totaal wordt in de Lits bijna een kilometer aan oevers aangepakt, en in de Kûkhernster Feart zo’n 1600 meter. Het werk begint rond deze tijd en moet medio oktober klaar zijn. Het waterschap werkt vooral vanaf het water. De oevers zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, de verbinding tussen de natuurgebieden in Nederland. ‘Die is belangrijk voor het herstel van natuur en kwetsbare soorten, zoals de otter’, aldus het waterschap. Het werk is onderdeel van een project om Friese vaarten klaar te maken voor de toekomst. Daarvoor trok Wetterskip Fryslân vorig jaar 3,2 miljoen euro uit.