Wetterskip wapent De Lits en Kûkhernster Feart tegen extreme wateroverlast. En helpt daarmee ook waterplanten en -dieren

De Lits bij Eastermar en de Kûkhernster Feart bij Kûkherne worden breder, en oevers worden natuurvriendelijker. Wetterskip Fryslân wil hiermee de wateroverlast bij extreme neerslag tegengaan, en de wateren geschikter maken voor verschillende waterplanten en -dieren.

De snoek is een van de diersoorten die profiteert van de nieuwe inrichting van de oevers.

De snoek is een van de diersoorten die profiteert van de nieuwe inrichting van de oevers.

Door het verbreden van de vaarten krijgen de twee wateren extra waterberging. Dat maakt de streek volgens het waterschap beter beschermd tegen wateroverlast, ‘zoals onlangs in juli toen er veel regen viel in dit gebied.’

Libellen en snoeken

Nieuws

menu