Wetterskip Fryslân heeft gekozen voor de ontpoldering van veenweidepolder Hegewarren. Zo moet de bodemdaling en CO2-uitstoot van het veen gekeerd worden

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân heeft maandagavond besloten dat er een plan van vernatting van de polder Hegewarren bij Oudega (Sm) moet worden uitgewerkt. Dit betekent dat de zeven boerenbedrijven uit het gebied moeten verhuizen om de bodemdaling en de CO2-uitstoot in de veenweidepolder tegen te gaan, en plaats te maken voor natuur.

Deel van de polder Hegewarren bij Oudega (Sm).

Deel van de polder Hegewarren bij Oudega (Sm). Foto: Jilmer Postma

Hegewarren is een van de voorbeeldprojecten waarbij de provincie, Wetterskip Fryslân en de gemeente Smallingerland samenwerken om de bodemdaling en daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot in de veenweidegebieden te keren. De peilverhoging in de polder moet de uitstoot van het veen (geraamd op 16.000 ton per jaar) met zeker drie kwart verminderen, zo is berekend. Het uitkopen van de zes melkveehouderijen en de paardenhouderij in de polder zal de landbouwuitstoot vrijwel geheel wegnemen.

Nieuws

menu