Wetterskip zoekt bedrijf dat het afvalwaterslib zo schoon mogelijk kan verbranden, warmte moet naar industrie of tuinbouw

Wetterskip Fryslân wil dat het slib in de toekomst nog duurzamer wordt verwerkt en gaat op zoek naar een externe partij die kostbare grondstoffen uit het slib haalt, CO2 afvangt én de restwarmte afzet naar bijvoorbeeld industrie of de tuinbouw.

De rioolwaterzuivering in Franeker.

De rioolwaterzuivering in Franeker. Foto: Daniël Hartog

Aanvankelijk wilde Wetterskip Fryslân de slib zelf vergisten in een nog te bouwen installatie in Heerenveen, maar daar wordt nu vanaf gezien. Volgens het algemeen bestuur zijn er inmiddels best veel partijen die de slib kunnen verwerken en is het beter het werk uit te besteden.

Nieuws

menu