Wie a zegt, moet ook b zeggen: trekkermonteur Jesse van Dijk staat maandag op het grote podium van Aaipop

Geen enkele band schreef zich in voor Lytske Aaipop en daarom mag vrijwilliger Jesse van Dijk maandag een uur vullen op het grote podium. ,,Nee, ik kin absolút net sjonge.”

Jesse van Dijk is vrijwilliger bij Aaipop en staat dit jaar ook op het podium.

Jesse van Dijk is vrijwilliger bij Aaipop en staat dit jaar ook op het podium. Foto: Simon Bleeker

Achter, in ‘het hok’, heeft hij al staan oefenen. In z’n eentje: ,,Ik tocht: mar net tefolle minsken derby, want dan binne se my al sêd foardat it optreden west hat.”