Wier maakt vuist tegen radaroverlast, problemen behoren nog steeds niet tot verleden

Inwoners van Wier en omgeving ervaren nog steeds overlast van de radar die begin 2020 in gebruik is genomen in het dorp. De nieuwe SMART-L radar die Defensie plaatste om het exemplaar uit de jaren ’70 te vervangen, bezorgde vanaf het begin problemen. Na maanden van geluidsoverlast, storingen in elektrische apparatuur en zorgen over straling behoren de problemen nog niet tot het verleden, zo blijkt tijdens een inloopbijeenkomst in het dorp.

De radarinstallatie in Wier.

De radarinstallatie in Wier. Foto: Marchje Andringa

Het is druk in Doarpshûs d’ Ald Skoalle in Wier. Een groot aantal mensen gaf gehoor aan de oproep van de Kerngroep Radar Wier om hun zorgen en ideeën te delen met de leden van de Kerngroep. In de Kerngroep zitten twee inwoners van het dorp, twee ambtenaren van de gemeente Waadhoeke en twee medewerkers van de GGD. De Kerngroep probeert oplossingen te vinden voor de problemen met de radar en legt het contact met de betrokken instanties.

Wifi-boosters

Nieuws

menu