Wier maakt vuist tegen radaroverlast, problemen behoren nog steeds niet tot verleden

Inwoners van Wier en omgeving ervaren nog steeds overlast van de radar die begin 2020 in gebruik is genomen in het dorp. De nieuwe SMART-L radar die Defensie plaatste om het exemplaar uit de jaren ’70 te vervangen, bezorgde vanaf het begin problemen. Na maanden van geluidsoverlast, storingen in elektrische apparatuur en zorgen over straling behoren de problemen nog niet tot het verleden, zo blijkt tijdens een inloopbijeenkomst in het dorp.

De radarinstallatie in Wier.

De radarinstallatie in Wier. Foto: Marchje Andringa

Het is druk in Doarpshûs d’ Ald Skoalle in Wier. Een groot aantal mensen gaf gehoor aan de oproep van de Kerngroep Radar Wier om hun zorgen en ideeën te delen met de leden van de Kerngroep. In de Kerngroep zitten twee inwoners van het dorp, twee ambtenaren van de gemeente Waadhoeke en twee medewerkers van de GGD. De Kerngroep probeert oplossingen te vinden voor de problemen met de radar en legt het contact met de betrokken instanties.

Wifi-boosters

Defensie heeft samen met de leverancier getracht om de storingsproblemen bij televisies en wifiverbindingen op te lossen, maar de situatie is nog steeds niet zoals die zou moeten zijn. ,,Zelf moet ik nog steeds gebruik maken van mijn Wifi-boosters voor internet en ik hoor om mij heen dat mensen ook nog steeds storingen ervaren. Dat probleem is dus nog niet opgelost”, vertelt Gerda Algra, die als inwoner van Wier in de Kerngroep zit. ,,We hebben hier het nieuwste van het nieuwe wat betreft radartechnologie, maar voor de problemen die mensen hier ervaren is er nog steeds geen oplossing.”

Alhoewel de radar ’s nachts uit staat in verband met de geluidsoverlast, terwijl Defensie werkt aan verlaging van het aantal decibels, is de situatie ook nu niet ideaal. ,,Het is heel vervelend, dat je met mooi weer om die reden bijvoorbeeld de ramen niet open kan doen. Het is een constante indringende lage toon, voor veel mensen is het woongenot daardoor echt afgenomen.”

Recente metingen laten zien dat de radar ruimschoots voldoet aan de stralingsnorm, maar inwoners zijn er niet gerust op. De Kerngroep stelt dat het stralingsniveau van de nieuwe radar vele malen hoger is dan dat van de oude en vraagt zich af wat de langetermijneffecten zijn van de constante straling op de gezondheid. Ook is er nog veel onduidelijkheid over hoe de gemeten waarden uit te leggen zijn en de onafhankelijkheid van de resultaten.

Proefkonijn

,,Er is nog zo weinig over bekend”, zegt inwoonster van het dorp Therecia Venema. ,,Vroeger dachten ze ook dat het wel meeviel met roken en asbest, maar daar zijn ze ook op teruggekomen.” ,,Mensen voelen zich niet gehoord en of ze gebruikt worden als proefkonijn”, voegt Algra toe.

Mogelijke oplossingen voor het probleem moeten volgens inwoners in het dorp gezocht worden in het plaatsen van een overkapping, zoals het geval was bij de oude radar. Dit zou volgens Defensie echter de effectiviteit van de radar negatief beïnvloeden.

Volgens wethouder Boukje Tol is het lastig om als gemeente een vuist te maken naar Defensie. ,,Maar het helpt als we dat op deze manier samen met de inwoners kunnen doen, dat maakt het signaal een stuk krachtiger. Hopelijk zien we binnenkort dat er ook daadwerkelijk verbetering komt.”

Donderdag en eind september hebben de inwoners uit de Kerngroep een gesprek met het ministerie van Defensie. Ze hopen dat er snel concrete stappen worden gezet. ,,Je vecht natuurlijk als kleine speler tegen een groot instituut als Defensie, maar we hebben natuurlijk niet zoveel te verliezen. We blijven strijdbaar.”