Dit artikel is vandaag gratis

Wierumers protesteren liggend op de zeedijk

De zeedijk bij Koehool, richting Roptazijl. Foto: Jan Spoelstra

Ongeveer vijftig bewoners uit Wierum zijn zaterdag uit protest op de zeedijk gaan liggen. Ze kwamen in opstand tegen het voornemen van Wetterskip Fryslân om de dijk aan de landzijde te versterken in plaats van aan de zeezijde.

De Waddenzeedijk moet over een lengte van 47 kilometer tussen Koehool en het Lauwersmeer versterkt worden. Het is de komende jaren het grootste dijkversterkingsproject van Nederland.

Het buitentalud is over vrijwel de gehele lengte van het traject afgekeurd. De buitenkant van de zeedijk bestaat uit steenbestorting onderaan, daarboven een asfaltbekleding en daar weer boven klei en gras.

Muur

De huidige hoogte en stabiliteit van de dijk is momenteel voor het grootste deel in orde, behalve dan langs datzelfde dijkdeel oostelijk vanaf Wierum. Bij Wierum sturen de plannenmakers van het Wetterskip daarom aan op versteviging binnendijks. Aan de buitenkant komt een bredere berm voor golfdemping, binnendijks moet er een steunberm komen. De actievoerders zijn bang dat dat betekent dat ze straks tegen een muur op moeten kijken.

Daarnaast vrezen ze voor meer wateroverlast in het dorp, omdat het regenwater niet buitendijks, maar binnendijks zou wegstromen. De demonstranten voelen zich bovendien niet gehoord door Wetterskip bij het zoeken naar alternatieve oplossingen.

Wetterskip Fryslân moet over de hele invulling van de dijkversterking, die samen met de provincie, kustgemeenten en Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd, nog een besluit nemen.

Nieuws

menu