Willen we meer 'blockbusters' voor toeristen of meer blaasorkesten voor de mienskip? De verkiezingsprogramma's langs de culturele meetlat

Moet er meer geld naar grote musea of juist naar blaasorkesten (hafabra) en dorpstoneel, wat is eigenlijk de rol van cultuur in Fryslân en hoe ambitieus mag Fries taalbeleid zijn? Het Friesch Dagblad struint voor u de partijprogramma’s door op het thema taal, cultuur en sport.

Slotmanifestatie van Bosk: op het Oldehoofsterkerkhof worden de 1200 bomen samen met deelnemers, bezoekers en inwoners uitgezwaaid.

Slotmanifestatie van Bosk: op het Oldehoofsterkerkhof worden de 1200 bomen samen met deelnemers, bezoekers en inwoners uitgezwaaid. Hoge Noorden/Jacob van Essen

Dat cultuur niet gratis is en de provincie een rol heeft om musea, toneel, dans en muziek voor een breed publiek toegankelijk te houden, daar zijn de meeste partijen het wel over eens. Maar ze denken wel heel verschillend over de rol die cultuur in de samenleving speelt.

Nieuws

menu