Dit artikel is vandaag gratis

Winamer Belang: zoutwinning stoppen, schade compenseren

Rinze Post biedt gedeputeerde Friso Douwstra het manifest uit 2016 aan. Links staat Sandra Jacobs van de burgerbeweging Kleine velden. Foto: Hanneke Goede

De zoutwinning bij Harlingen moet stoppen en gedupeerden van bodemdaling moeten worden gecompenseerd. Dat zei Rinze Post van Stichting Winamer Belang woensdagochtend tegen Statenleden.

Post bood gedeputeerde Friso Douwstra in het Provinciehuis een pak zout aan, vergezeld van een manifest dat Friese gemeenten en de provincie al in 2016 aan het rijk aanboden. Daarin staat onder meer dat winningsbedrijven verplicht zouden moeten worden om nulmetingen van bodemdaling uit te voeren, dat er omkering van bewijslast moet komen en dat de regio moet profiteren van de winsten uit delfstoffenwinning. Volgens de Stichting Winamer Belang schiet het rijk op zulke punten nog altijd tekort.

Gedeputeerde Douwstra zei dat de provincie tegen zoutwinning is, maar dat het rijk daarover gaat. ,,Zolang de winning toch doorgaat, moeten we ervoor zorgen dat bewoners daar zo weinig mogelijk schade van ondervinden en dat de regio ook meeprofiteert van de winning.” In de Staten zei hij op vragen van de SP in gesprek te blijven met Stichting Winamer Belang.

Nieuws

menu