Winkelen op zondagochtend? Dat ziet lang niet iedereen in Leeuwarden zitten. 'Overleg met de winkeliers had ik een normale gang van zaken had gevonden'

Het blijft oorverdovend stil na het besluit van de gemeenteraad van Leeuwarden om de winkeltijden te verruimen naar zondagochtend 9 uur. Terwijl afgelopen weekend een paar grote supermarkten al gebruikmaakten van de verruiming, halen kerken en winkeliers gelaten hun schouders op.

De Wirdumerdijk in Leeuwarden.

De Wirdumerdijk in Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

Even plotseling als de motie geagendeerd werd, even plotseling werd er vorige week door een nipte meerderheid in de gemeenteraad voor het voorstel van D66 gestemd. 21 gemeenteraadsleden stemden voor een verruiming van de winkeltijden op zondag van 9 naar 12 uur. Zeventien raadsleden stemden tegen.

Nieuws

menu